Så här ser vi på test

Test Scouts är ett företag byggt på passion för testning. När vi är med hos kund sprider vi vår passion genom att inspirera och motivera.

Vi anser att det går att testa vad som helst, allt från tanke, koncept och modeller till fysiska system. Testning kan därför vara med i flera olika situationer och i olika faser, där vi bidrar med information om sådant som kan hota kvalitet, för att bl.a. underlätta för beslutsfattare att fatta väl underbyggda beslut.

Test Scouts har en värdegrund som är inspirerad av många stora tänkare inom testområdet, så som Gerald M. WeinbergCem Kaner, James BachMichael BoltonJonathan Kohl, Anne-Marie Charrett,  Johanna Rothman, Elisabeth Hendrikson, Fiona Charles m.fl. Vi anser att det inte finns några best practices, utan varje situation ger en ny kontext, där olika aspekter är viktiga och där olika tekniker och verktyg är användbara.

Vill du bli en testscout?

Om du vill bli en testscout så förväntar vi oss detta i din attityd:

  • Du gör det andra endast talar om inom test 
  • Du håller dig uppdaterade på de senaste teknikerna och metoderna, som du sedan inte är rädd för att praktisera
  • Du förbättrar kontinuerligt din kompetens och blir bättre på test
  • Våra konkurrenter har prövare som kan tänka sig att testa. Du är en tänkare som älskar att testa

Test Scouts erbjuder dig:

  • Mentorer och coacher som stöttar och utmanar dig inom test
  • Träning i att inspirera din omgivning och våra kunder i vårt sätt att arbeta med test
  • Att vara med och bestämma vart vi är påväg

Vill du söka dig till oss. Skicka då din CV samt ett personligt brev varför du tror att just du passar hos oss. Förutom detta så vill vi också att du skickar en testjournal där du testat ett open source verktyg, som du vill lära dig mer av. Visualisera din teststrategi, dina testidéer och det resultat du fått av din testning. Skriv också en kort beskrivning vad test innebär för dig. Skicka sedan detta till rekrytering@testscouts.se.