Våra tjänster

Vi jobbar bara med test och har det som vårt största intresse. Det märker du när du har en av våra konsulter hos dig eller i ditt team. Engagemanget får du på köpet.

Proffs inom test

Vi har experter inom nästan alla aspekter av test. Om det gäller utveckling av test fall och exekvering, införande av ny metodik så som till exempel utforskande testning eller modell-baserad…

Läs mer

testning så kan våra testkonsulter hjälpa till i organisationen.

Våra testare kan hjälpa till med allt från manuella tester till skriptade tester.

Agil testledning

Våra seniora testare är vana att agera I ledande positioner och stötta oragnisationer eller team i kvalitetssäkringsprocessen. En duktig senior
testare är alltid en värdefull investering.

Läs mer

Testautomatisering

Testautomatisering är idag en självklarhet i de flesta organisationer och detsamma gäller för våra testautomatiserare. Vad som lämpar sig att automatiseras och vad som är mindre…

Läs mer

lämpligt sitter i ryggmärgen. Våra mer erfarna testautomatiserare kan hjälpa till med allt från att sätta upp CI/CD-kedjor till att introducera nya testautomatisetingsramverk för att snabba upp kvalitetsarbetet i organisationen. Våra mer juniora tekniska testare kan hjälper till med era skriptade tester i ett antal olika språk.

Utveckling av testmiljö

Testmiljöer är ofta ganska tunga investeringar och en nyckel till att lyckas med sina testmiljöer är att man har en grundläggande förståelse för hur de ska användas. Med den gedigna kompetens… 

Läs mer

inom test som våra experter besitter kan vi se till att nyttan maximeras.

Testarkitekt

I större organisationer behöver man tänka igenom varför, på vilket sätt och hur man effektivt jobbar med testningen. Det är här våra teststrateger eller testarkitekter gör bäst nytta… 

Läs mer

och kan ta med sina erfarenheter från flera olika större komplexa projekt.

Data scientist

Fler och fler system börjar idag kräva att man jobbar aktivt med sin data eller testdata för att kunna utnyttja tjänster och produkter i organisationen på ett effektivt sätt. 

Läs mer

System där maskininlärning eller artificiell intelligens används förlitar sig då på denna typ av roll där våra konsulter stöttar med den senaste kunskaperna.

Referenser

Autonoma fordon och aktiv säkerhet

Vi hjälpte kunden med att bygga upp test organisationen för att kunna ta helhetsansvar inom system för aktiv säkerhet och autonoma fordon. 

Läs mer

Arbetet innefattade bland annat verifierings strategier och argumentation för hur man kan säkerställa systemen och dess funktionalitet enligt ISO26262 och ISO21448.

Säkerhetsklassade transportlösningar

Vi hjälpte kunden med testare och teststrateg för nytt signaleringssystem till väldens största dagbrottgruva för järnmalm. 

Läs mer

Testarbetet hos kunden innefattade allt från automatiserade tester för mjukvara på komponentnivå till manuella tester av hela systemet på systemtestnivå.

Strategrollen innebar övergripande ansvar för all test hos kunden. Införande av nya testprocesser i SIL4 miljö samt att kommunicera med slutkund och demonstrera uppfyllnad av standarder för säkerhetskritiska system.

Informationsteknologi inom Offentlig sektor

Vi hjälpte kunden hela vägen genom ett stort IT projekt med många integrationer där vi initialt tog fram en…

Läs mer

teststrategi som sedan realiserades under vår testledning. Testerna utfördes i olika utvecklingsteam och testteam beroende på systemaspekter. Ansvaret låg på hela kedjan från att coacha utvecklingsteamen med enhetstester till att definiera och utföra slutliga acceptanstester.

Vårt mål är att alltid skapa mervärde hos våra kunder.