TestScouts – proffs inom alla aspekter av test

Med fokus på kompetens och engagemang erbjuder vi företagsanpassade lösningar inom alla aspekter av test

Spejare/Spanare = en person utskickad före en huvudstyrka för att samla information om fiendens position, styrka eller rörelser.

TestScout = en spejare och god analytiker, i tekniken och projektets framkant med fokus på att tyda de tecken våra sinnen kan ta in och med en vilja att förmedla sina insikter utifrån insamlad information med hjälp av sin slutledningsförmåga

Vi hjälper dig med:

Manuella tester

Automatiserade tester

Teststrategier

Testmiljöer

Agil testledning

Data science och testdata

Vi brinner för test. Engagemanget får du på köpet