Våra tjänster

Vi jobbar bara med test och har det som vårt största intresse. Det märker du när du har en av våra konsulter hos dig eller i ditt team. Engagemanget får du på köpet.

Proffs inom test

Vi har experter inom nästan alla aspekter av test. Om det gäller utveckling av test fall och exekvering, införande av ny metodik så som till exempel utforskande testning eller modell-baserad…

Läs mer

testning så kan våra testkonsulter hjälpa till i organisationen.

Våra testare kan hjälpa till med allt från manuella tester till skriptade tester.

Agil testledning

Våra seniora testare är vana att agera I ledande positioner och stötta oragnisationer eller team i kvalitetssäkringsprocessen. En duktig senior
testare är alltid en värdefull investering.

Läs mer

Testautomatisering

Testautomatisering är idag en självklarhet i de flesta organisationer och detsamma gäller för våra testautomatiserare. Vad som lämpar sig att automatiseras och vad som är mindre…

Läs mer

lämpligt sitter i ryggmärgen. Våra mer erfarna testautomatiserare kan hjälpa till med allt från att sätta upp CI/CD-kedjor till att introducera nya testautomatisetingsramverk för att snabba upp kvalitetsarbetet i organisationen. Våra mer juniora tekniska testare kan hjälper till med era skriptade tester i ett antal olika språk.

Utveckling av testmiljö

Testmiljöer är ofta ganska tunga investeringar och en nyckel till att lyckas med sina testmiljöer är att man har en grundläggande förståelse för hur de ska användas. Med den gedigna kompetens… 

Läs mer

inom test som våra experter besitter kan vi se till att nyttan maximeras.

Testarkitekt

I större organisationer behöver man tänka igenom varför, på vilket sätt och hur man effektivt jobbar med testningen. Det är här våra teststrateger eller testarkitekter gör bäst nytta… 

Läs mer

och kan ta med sina erfarenheter från flera olika större komplexa projekt.

Test av AI system

Utvecklingen av AI-baserade system fortsätter att växa och tar sig in i princip alla samhällsområden. Användningsområdena växer fortsatt samtidigt som maskininlärningen lägger…
Läs mer

på ytterligare lager av komplexitet i systemuppbyggnad. Våra seniora testare har stor erfarenhet av att ta fram verifierings- och valideringsstrategier för den här typen av system. I det strategiska arbetet är definierandet av representativa uppsättningar av testdata centralt men även analys av nödvändiga ytterligheter då de AI baserade systemen även har stor spridning och nyttjandegrad inom säkerhetskritiska och regulativa system.

Test med AI system

Som testare vill vi få fram så mycket relevant och korrekt information som möjligt om våra system som vi jobbar med och då vill vi använda oss av de bästa och mest effektiva verktygen… 
Läs mer

och metoderna som finns tillgängliga alternativt att vi får skapa dem. Vi har tagit fram och utvecklat flertalet AI baserade hjälpmedel för att underlätta olika moment i vårt dagliga arbete som testare. Det gör att kvaliteten i vår leverans ökar vilket i sin tur gör att kvaliteten i våra kunders leveranser ökar.

Modell-baserad test

Modellbaserad testning som testmetod bidrar till att förbättra effektiviteten och produktiviteten i test processen. Våra testare som jobbar med modellbaserad testning i ett…
Läs mer

projekt använder modeller för att göra testanalys och design, testimplementering, exekvering och hela vägen till rapportering. Metoden och de verktyg som är kopplade skapar en visuell och överskådlig bild av både statusen på testarbetet och hälsan på produkten på en gång.

UX Testning

Våra konsulter är certifierade specialister inom Usability-testing och har en bred kunskap om olika sätt att testa användbarheten på en hemsida, produkt eller tjänst.

Läs mer

När man skapar något, oavsett typ är det viktigt att förstå sig på sina befintliga och potentiella användare så att slutproduktens design och funktionalitet uppfyller deras behov och förväntningar. Genom att tidigt och kontinuerligt testa produkterna med fokus på användaren kan man snabbare få feedback och upptäcka eventuella brister innan produkten når marknaden.

Referenser

Autonoma fordon och aktiv säkerhet

Vi hjälpte kunden med att bygga upp test organisationen för att kunna ta helhetsansvar inom system för aktiv säkerhet och autonoma fordon. 

Läs mer

Arbetet innefattade bland annat verifierings strategier och argumentation för hur man kan säkerställa systemen och dess funktionalitet enligt ISO26262 och ISO21448.

Säkerhetsklassade transportlösningar

Vi hjälpte kunden med testare och teststrateg för nytt signaleringssystem till väldens största dagbrottgruva för järnmalm. 

Läs mer

Testarbetet hos kunden innefattade allt från automatiserade tester för mjukvara på komponentnivå till manuella tester av hela systemet på systemtestnivå.

Strategrollen innebar övergripande ansvar för all test hos kunden. Införande av nya testprocesser i SIL4 miljö samt att kommunicera med slutkund och demonstrera uppfyllnad av standarder för säkerhetskritiska system.

Informationsteknologi inom Offentlig sektor

Vi hjälpte kunden hela vägen genom ett stort IT projekt med många integrationer där vi initialt tog fram en…

Läs mer

teststrategi som sedan realiserades under vår testledning. Testerna utfördes i olika utvecklingsteam och testteam beroende på systemaspekter. Ansvaret låg på hela kedjan från att coacha utvecklingsteamen med enhetstester till att definiera och utföra slutliga acceptanstester.

Vårt mål är att alltid skapa mervärde hos våra kunder.